Shperndaje në Facebook.

Mësoni cila është pesha ideale sipas gjatësisë

Mësoni se cila është pesha ideale, në bazë të gjatësisë suaj, si dhe kuptoni se në çfarë niveli është indeksi i masës trupore, a jeni nën peshë, me peshë normale, mbi peshë apo obezë.
1 Nese jeni e gjate 1.50cm, pesha juaj ideale është 45.0 kg.

2 Nese jeni e gjate 1.51cm, pesha juaj ideale është 45.9 kg.

3 Nese jeni e gjate 1.52cm, pesha juaj ideale është 46.8 kg.

4 Nese jeni e gjate 1.53cm, pesha juaj ideale është 47.7 kg.

5 Nese jeni e gjate 1.54cm, pesha juaj ideale është 48.6 kg.

6 Nese jeni e gjate 1.55cm, pesha juaj ideale është 49.5 kg.

7 Nese jeni e gjate 1.56cm, pesha juaj ideale është 50.4 kg.

8 Nese jeni e gjate 1.57cm, pesha juaj ideale është 51.3 kg.

9 Nese jeni e gjate 1.58cm, pesha juaj ideale është 52.2 kg.

10 Nese jeni e gjate 1.59 cm, pesha juaj ideale është 53.1 kg.

11 Nese jeni e gjate 1.60cm, pesha juaj ideale është 54.0kg.

12 Nese jeni e gjate 1.61cm, pesha juaj ideale është 54.9 kg

13 Nese jeni e gjate 1.62cm, pesha juaj ideale është 55.8 kg.

14 Nese jeni e gjate 1.63cm, pesha juaj ideale është 56.7 kg.

15 Nese jeni e gjate 1.64cm, pesha juaj ideale është57.6 kg.

16 Nese jeni e gjate 1.65cm, pesha juaj ideale është 58.5 kg.

17 Nese jeni e gjate 1.66cm, pesha juaj ideale është 59.4 Kg.

18 Nese jeni e gjate 1.67cm, pesha juaj ideale është 60.3 kg.

19 Nese jeni e gjate 1.68cm, pesha juaj ideale është 61.2 kg.

20 Nese jeni e gjate 1.69cm, pesha juaj ideale është 62.1 kg

21 Nese jeni e gjate 1.70cm, pesha juaj ideale është 62.9 kg.

22 Nese jeni e gjate 1.71cm, pesha juaj ideale është 63.9 kg.

23 Nese jeni e gjate 1.72cm, pesha juaj ideale është 64.8 kg.

24 Nese jeni e gjate 1.73cm, pesha juaj ideale është 65.7 kg.

25 Nese jeni e gjate 1.74cm, pesha juaj ideale është 66.6 kg.

26 Nese jeni e gjate 1.75cm, pesha juaj ideale është 67.5 kg.

27 Nese jeni e gjate 1.76cm, pesha juaj ideale është 68.4 kg.

28 Nese jeni e gjate 1.77cm, pesha juaj ideale është 69.3 kg

29 Nese jeni e gjate 1.78cm, pesha juaj ideale është 70.2 kg.

30 Nese jeni e gjate 1.79cm, pesha juaj ideale është 71.1 kg.

31 Nese jeni e gjate 1.80cm, pesha juaj ideale është 71.9 kg.

Përveç kësaj ekziston edhe indeksi i masës trupore që ju tregon se a jeni në peshë normale, respektivisht nën peshë dhe mbi peshë, apo edhe a jeni obezë. Në vijim ju prezantojmë formulën e Indeksit të masës trupore:

Kurse standardet e Indeksit të masës trupore janë:

Nën peshë = nën 18,5

Peshë normale = mbi 18,5 – 24,9

Mbi peshë = 29-29,9

Obezë = 30 dhe mbi 30.

/Lajme Globale

Shperndaje në Facebook.